Oznamy

Vývoz plastov 12.8.2021

Vo štvrtok  12. 8. 2021 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia. Vrecia musia byť zaviazané, nezaviazané vrecia nebudú vyvezené !!!

Čo sem nepatrí:

Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja, použité jednorazové plienky, obaly z nebezpečných látok – farieb, motorového oleja.

Kategoria: 

Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová vyzýva obyvateľov, aby sa čím skôr pripojili na verejnú kanalizáciu

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností, ktorí sa ešte nepripojili na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“, aby tak urobili čo najskôr.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Oznamy