Dotácia pre mladých farmárov

Oznamujeme Vám, že mladí farmári môžu získať dotáciu do výšky 50 000 EUR, ktorú poskytuje PPA. Bližie informácie sú uvedené v prílohe oznamu.

Subor: 

Kategoria: