EURÓPSKE VOĽBY 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

 

V prílohe tohto oznamu budú uvedené všetky povinne zverejňované dokumenty ohľadom volieb do Európskeho parlamentu 2024.

 

Subor: 

Kategoria: