Vox populi

Názory občanov sú veľmi dôležité pre správny rozvoj obce. Skúsme dokázať, že aj v prípade malej obce má význam prejaviť svoj názor, najmä takouto elektronickou cestou, ktorá umožňuje lepšie a transparentnejšie zdieľanie návrhov, názorov, postojov či konštruktívnej kritiky medzi občanmi a predstaviteľmi samosprávy. Na tieto účely môžete využiť diskusné fóra, blogy či sa zúčastniť ankiet.