Úradná tabuľa

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2024

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. januára 2024
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskejrepubliky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1
zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení

Kategoria: 

Dodatok č.1 k VZN 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kameničany

Návrh vyvesený : 30.11.2023

         zvesený : 15.12.2023

Dodatok vyvesený : 16.12.2023

             zvesený : 31.12.2023

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Úradná tabuľa