Harmonogram vývozu odpadov

Harmonogram vývozu odpadov v roku 2020

Mesiac / 2020 Komunálny odpad Plasty Sklo
Január 07.01. 20.1.      
Február 03.02. 17.02.   10.02. x
Marec 02.03. 16.03. 30.03. 19.03.  
Apríl 14.04. 27.04.  

22.04.

x
Máj 11.05. 25.05.      
Jún 08.06. 22.06.  

10.06.

 
Júl 06.07. 20.07.  

16.07.

 
August 03.08. 17.08. 31.08.

20.08.

x
September 14.09. 28.09.      
Október 12.10. 26.10.  

06.10.

x
November 09.11. 23.11.      
December 07.12. 21.12.     x