Harmonogram vývozu odpadov I./Q. 2024

Harmonogram vývozu odpadov v roku 2024

Mesiac / 2024

Komunálny odpad

Plasty

Sklo

Kovy

Papier

Tetrapaky

Január

10.01.

24.01.

  17.01.  

17.01.

11.01.

06.01.

Február

07.02.

21.02.

   

 

 

07.02.

 

Marec

06.03.

20.03.

     

13.02.

07.03. 01.03.

Apríl

 

 

   

 

 

   
Máj

 

 

           

Jún

 

 

   

 

 

   

Júl

 

 

           

August

 

 

     

 

   

September

 

 

           

Október

 

 

     

 

   

November

 

 

 

         

December

 

 

     

 

   

Vývoz plastov v obci sa občanom oznámi vyhlásením v rozhlase, e-mailom a vyvesením oznamu na úradnej tabuli a stránke obce. Vývoz plastov uvedený v harmonograme pod tabuľkou je uvedený pre zberovú spol. Marius Pedersen.

 

Subor: