Úradná tabuľa

Oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia vo veci žiadosti o predĺženie povolenia na dočasné užívanie časti líniovej vodnej stvaby ,,Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intezifikáckia ČOV Nemšová"

Vyvesené : 25.8.2022

Zvesené : 8.9.2022

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Úradná tabuľa