Medzinárodný výskum zručností dospelých

Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizuje od 5.septembra 2022 do 31.marca 2023 zber dát v rámci medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých.

Subor: 

Kategoria: