Aktualizované tlačivo - 2% z daní pre OZ Kameničany

Ak m2% vašich daníáte záujem darovať 2% z daní OZ Kameničany, aktualizované vyhlásenie nájdete prílohe oznamu alebo na obecnom úrade.

Subor: 

Kategoria: