Informácia o finančnej podpore pre odídencov z Ukrajiny

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 01. 05. 2022 na základe uzavretia medzinárodnej zmluvy medzi SR a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (ďalej len „UNHCR") bude utečencom z Ukrajiny poskytovaná finančná pomoc z UNHCR. Podľa novely Nariadenia vlády č. 93/2022 Z. z. nárok na pomoc v hmotnej núdzi nevzniká, ak domácnosť má nárok na finančnú pomoc z UNHCR. Z uvedeného dôvodu od 01. 05. 2022 úrad všetkým odídencom odníme pomoc v hmotnej núdzi (pomoc v hmotnej núdzi bude naposledy vyplatená v mesiaci máj 2022 za mesiac apríl 2022) a poskytovanie finančnej pomoci už bude
zabezpečovať UNHCR. Informácie o finančnej podpore sú uvedené v prílohe v SJ aj UKR.

Subor: 

Kategoria: