Oznamy

Prevencia pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákazvypaľovať porasty bylín, kríkov a stromova zakladať oheň v priestoroch alebo

Kategoria: 

Pošta Slavnica oboznamuje občanov s prijatými opatreniami

Pri doručovaní zásielok, výplate dôchodku musia byť dodržané bezpečnostné opatrenia, tzn. adresát musí byť vybavený od 15.3.2021 respirátorom FFP2 a vlastným perom. V prípade, ak adresát nie je vybavený respirátorom FFP2, poštový doručovateľ nie je povinný zásielku, dôchodok doručiť. Adresátovi zanechá v domovej schránke oznámenie o uložení zásielky.

Kategoria: 

Vývoz plastov 11. 3. 2021

v štvrtok 11. 3. 2021 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia. Vrecia musia byť zaviazané, nezaviazané vrecia nebudú vyvezené !!!

Čo sem nepatrí:

Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja, použité jednorazové plienky, obaly z nebezpečných látok – farieb, motorového oleja

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Oznamy