Oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19. 03. 2020 od 8:00 h do 14:30 h

oznamujeme Vám, že  19. 03. 2020 od 8:00 h  do 14:30 h
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD"). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci uvedené v prílohe.

Kategoria: 

Zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad v roku 2020

Občania, ktorí chcú požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 v zmysle VZN Obce Kameničany, môžu  žiadosti spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku doručiť, zaslať na Obecný úrad v Kameničanoch do 28. februára 2020 alebo do 30 dní odo dňa vzniku nároku na vrátenie alebo odpustenie poplatku.

Kategoria: 

Vývoz plastov 10. 02. 2020

v pondelok 10. 2. 2020 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia. Vrecia musia byť zaviazané, nezaviazané vrecia nebudú vyvezené !!!

Čo sem nepatrí:

Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja, použité jednorazové plienky, obaly z nebezpečných látok – farieb, motorového oleja

Kategoria: 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 11. 02. 2020 od 7:45 h do 15:30 h

oznamujeme Vám, že  11. 02. 2020 od 7:45 h  do 15:30 h
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD"). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci uvedené v prílohe.

Kategoria: 

Vianočný pozdrav

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo praje všetkým občanom obce Kameničany a návštevníkom našej stránky šťastné a veselé Vianoce a úspešný štart do Nového roka 2020

Kategoria: 

Vývoz plastov 19. 11. 2019

V utorok 19. 11. 2019 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia. Vrecia musia byť zaviazané, nezaviazané vrecia nebudú vyvezené !!!

Čo sem patrí:

Umyté PET fľaše aj s uzáverom, fólie, kelímky, plastové obaly z aviváží, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, plastové tašky a vrecká...

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Oznamy