Oznamy

Oznam Považskej vodárenskej spoločnosti

Považská vodárenská spoločnosť žiada obyvateľov rodinných domov, ktorí majú vodovodnú prípojku aby si vo vlastnom záujme skontrolovali funkčnosť a neporušenosť súprav, poklopov a prípojok. Pred kolaudáciou stavby budú tieto závady reklamované u zhotoviteľa kanalizácie.
Závady prosíme nahlasovať v termíne do 25. 5. 2018 na vodárenský dispečing číslo telefónu

Kategoria: 

Odpočty vodomerov


Považská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom rodinných domov že od piatku 11. mája 2018  sa začínajú vykonávať odpočty vodomerov. Prosíme majiteľov rodinných domov, aby umožnili pracovníkom vodární prístup k vodomerom.

Kategoria: 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

                                                                                 OR HZZ Trenčín

                                  vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

                                 na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava

Kategoria: 

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018

„Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákazvypaľovať porasty bylín, kríkov a stromova zakladať oheň v priestoroch aleb

Kategoria: 

Vývoz plastov 9. 4. 2018

Dňa 9. 4. 2018   sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia.

Čo sem patrí:

Umyté PET fľaše aj s uzáverom, fólie, kelímky, plastové obaly z aviváží, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, polystyrén, plastové tašky a vrecká...

Čo sem nepatrí:

Kategoria: 

Prerušenie el. energie 27. 4. 2018 od 8.00 do 16.00

Vážení sloluobčania,

oznamujeme Vám, že dňa 27. 4. 2018 od 8.00 do 16.00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe

Kategoria: 

Poplatok za komunálny odpad

Občania, ktorí chcú požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018 v zmysle VZN Obce Kameničany, môžu  žiadosti spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku doručiť, zaslať na Obecný úrad v Kameničanoch do 30. apríla 2018 alebo do 30 dní odo dňa vzniku nároku na vrátenie alebo odpustenie poplatku.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Oznamy