Oznam o zmene ceny stočného

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová
oznamuje svojim zákazníkom – producentom odpadovej vody, že na
základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti a rozhodnutia
úradu pre reguláciu sieťových odvetví,  od 20. januára 2021
pristúpila k úprave ceny stočného zo sumy 0,97 € za m3 na sumu
1,12 € za m3 vrátane DPH.

Kategoria: 

Vývoz plastov 4. 2. 2021

v štvrtok 04. 2. 2021 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia. Vrecia musia byť zaviazané, nezaviazané vrecia nebudú vyvezené !!!

Čo sem nepatrí:

Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja, použité jednorazové plienky, obaly z nebezpečných látok – farieb, motorového oleja

Kategoria: 

OZNÁMENIE O ZATVORENÍ OBECNÉHO ÚRADU

Oznamujeme občanom, že od 18. januára až do odvolania bude obecný úrad v Kameničanoch pre verejnosť zatvorený z dôvodu núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID 19. V prípade potreby bude verejnosť vybavovaná elektronicky a telefonicky na nasledujúcich mailových adresách a telefónnych číslach :

Kategoria: 

Oznam pre daňovníkov DZN, KO, PES

    Obec Kameničany, ako príslušný správca dane, oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2020 nehnuteľnosť alebo pozemok v katastrálnom území obce Kameničany, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2021.

Kategoria: 

Uznesenie vlády SR číslo 453/2020 z 31.decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu ...

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS