Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia a nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. I) zákona č. 355/2007 Z.z.

Kategoria: 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategoria: 

Odvolanie II. stupňa

       Vzhľadom na stabilitu - pokles hladín vodných tokov Obec Kameničany v zmysle § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona  č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.

odvoláva

II. stupeň povodňovej aktivity

pre územie obce Kameničany na vodnom toku

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS