Pozvánka na verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu návrhu územného plánu obce (ÚPN-O) Kameničany a návrhu strategického dokumentu územného plánu obce (ÚPN-O) Kameničany.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS