Prejazd veteránov - 17.06.2023

Veterán klub Manín Vás dňa 17.06.2023 srdečne pozýva na IX. ročník podujatia Strážov Classic, ktorý je venovaný historickému vozidlu TATRA 57. Prejazd cez našu obec sa uskutoční približne v čase 11:25 hod. Program podujatia je zverejnení na plagáte v prílohe oznamu.

Kategoria: 

Aktualizované: Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Dubnicko-Ilavsko pre roky 2023-2030

26.06.2023: Na základe rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OSZP1-2023/030187-012 zo dňa 26.06.2023 sa strategický dokument ,,Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Dubnicko-Ilavsko pre roky 2023-2030" nebude posudzovať podľa zákona EIA. Rozhodnutie OÚ Trenčín je uvedené v prílohe oznamu.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS