Prevencia pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákazvypaľovať porasty bylín, kríkov a stromova zakladať oheň v priestoroch alebo

Kategoria: 

Pošta Slavnica oboznamuje občanov s prijatými opatreniami

Pri doručovaní zásielok, výplate dôchodku musia byť dodržané bezpečnostné opatrenia, tzn. adresát musí byť vybavený od 15.3.2021 respirátorom FFP2 a vlastným perom. V prípade, ak adresát nie je vybavený respirátorom FFP2, poštový doručovateľ nie je povinný zásielku, dôchodok doručiť. Adresátovi zanechá v domovej schránke oznámenie o uložení zásielky.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS