Pozvánka na verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu návrhu územného plánu obce (ÚPN-O) Kameničany a návrhu strategického dokumentu územného plánu obce (ÚPN-O) Kameničany.

Kategoria: 

Verejná vyhláška Správa o hodnotení strat. dokumentu ÚPN-O Kameničany

                      Verejná vyhláška

 

Obec  Kameničany, ako príslušný orgán územného plánovania,  obstarávateľ strategického dokumentu   ÚPN -O Kameničany  v súlade  s § 11 ods.1 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení zverejňuje:

 

„Správu o hodnotení   strategického dokumentu  Návrh ÚPN – O Kameničany „

Kategoria: 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 27. 08. 2019 od 7:30 h do 13:30 h

oznamujeme Vám,že  27. 08. 2019 od 7:30 h  do 13:30 h

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM EIC 24ZSS741158000J (Kameničany)  z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD").

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS