Oznam Považskej vodárenskej spoločnosti

Považská vodárenská spoločnosť žiada obyvateľov rodinných domov, ktorí majú vodovodnú prípojku aby si vo vlastnom záujme skontrolovali funkčnosť a neporušenosť súprav, poklopov a prípojok. Pred kolaudáciou stavby budú tieto závady reklamované u zhotoviteľa kanalizácie.
Závady prosíme nahlasovať v termíne do 25. 5. 2018 na vodárenský dispečing číslo telefónu

Kategoria: 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

                                                                                 OR HZZ Trenčín

                                  vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

                                 na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS