Odpočty vodomerov od 17.05.2023

Považská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom obce, že od stredy 17. mája 2023 sa začnú vykonávať odpočty vodomerov. Prosíme majiteľov rodinných domov, aby umožnili pracovníkom vodární prístup k vodomerom.
Stav vodomeru môžete nahlásiť aj na číslo telefónu 042 444 02 86, alebo cez webovú stránku www.povs.sk.
 

Kategoria: 

Upozornenie odpadovej spoločnosti Marius Pedersen

Odpadová spoločnosť Marius Pedersen, a.s., ktorá v našej obci vykonáva triedený zber odpadov, žiada občanov obce, aby do  nádob a vriec na triedený zber odpadov, ale ani do žiadnych iných nádob na odpad, nevyhadzovali horľavé a výbušné látky a predmety, vrátane rôznych tlakových nádob a nádob so zvyškami horľavých látok.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS