Verejná vyhláška Správa o hodnotení strat. dokumentu ÚPN-O Kameničany

                      Verejná vyhláška

 

Obec  Kameničany, ako príslušný orgán územného plánovania,  obstarávateľ strategického dokumentu   ÚPN -O Kameničany  v súlade  s § 11 ods.1 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení zverejňuje:

 

„Správu o hodnotení   strategického dokumentu  Návrh ÚPN – O Kameničany „

Kategoria: 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 27. 08. 2019 od 7:30 h do 13:30 h

oznamujeme Vám,že  27. 08. 2019 od 7:30 h  do 13:30 h

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM EIC 24ZSS741158000J (Kameničany)  z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD").

Kategoria: 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 15. 08. 2019 od 8,00 h

oznamujeme Vám,že od: 15.08.2019 08:00 hod.

bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 7201697 EIC 24ZSS720169700AG (Kameničany 2, Kameničany) z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD").

Kategoria: 

Vývoz plastov 25. 7. 2019

v štvrtok 25. 7. 2019 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia. Vrecia musia byť zaviazané, nezaviazané vrecia nebudú vyvezené !!!

Čo sem patrí:

Umyté PET fľaše aj s uzáverom, fólie, kelímky, plastové obaly z aviváží, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, polystyrén, plastové tašky a vrecká...

Kategoria: 

Obecný úrad - dovolenka od 15. 7. do 26. 7. 2019

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 15. 7. do 26. 7. 2019 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

V nevyhnutných prípadoch kontaktuje od 15. 7. do 19. 7. 2019 starostu obce č.t. 0915/031 047

                                                                  od 22. 7. do 26. 7. 2019 zástupcu starostu obce p. Štefana Štefanca     

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS