Vývoz plastov 23.9. 2021

Vo štvrtok 23.9. 2021 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia. Vrecia musia byť zaviazané, nezaviazané vrecia nebudú vyvezené.

Čo sem nepatrí:

Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja, použité jednorázové plienky, obaly z nebezpečných látok - farieb, motorového oleja.

Kategoria: 

Očkovanie bez registrácie

Aj v najbližších dňoch budú mať všetci záujemcovia o očkovanie možnosť dať sa zaočkovať bez predchádzajúcej registrácie. Záujemcom stačí mať so sebou občiansky preukaz a preukaz poistenca.
Kompletný zoznam miest a časov, kedy môže verejnosť využiť očkovanie bez registrácie, nájdete tu:

Kategoria: 

Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Napriek tomu, že bola v obci vybudovaná kanalizácia, niektorí obyvatelia svoje nehnuteľnosti nepripojili alebo sú pripojení načierno a akumulujú vody v žumpách. Vývoz vôd zo žúmp vo veľa prípadoch nie je vykonávaný v súlade s platnou legislatívou. Vývoz žúmp môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie.

Kategoria: 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20.9.-21.9.2021

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne od: 20.09.2021 07:30 do: 21.09.2021 20:30  bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS