Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 15. 10. 2020 od 7:30 do 16.30

dňa 15.10.2020 od 07:30 do: 15.10.2020 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny pre ČOM 7201697 EIC 24ZSS720169700AG (Kameničany 2, Kameničany) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Odberné miesta sú v prílohe na 3 strane

Kategoria: 

Oznam ZŠ Bolešov

Začiatok školského roka 2.9.2020 bude prebiehať pred budovou ZŠ o 8.00 hod.,kde sa žiaci okrem žiakov prvého ročníka (2. – 9. roč.) stretnú so svojou triednou učiteľkou, ktorá im dá pokyny k nasledujúcim dňom, potom pôjdu žiaci domov.

Kategoria: 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 09. 09. 2020 od 7:30 do 16.30

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 09.09.2020 07:30 do: 09.09.2020 16:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS