Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 09. 09. 2020 od 7:30 do 16.30

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 09.09.2020 07:30 do: 09.09.2020 16:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.

Kategoria: 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 26. 08. 2020 od 7:30 do 16.00

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 26.08.2020 07:30 do: 26.08.2020 16:00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach

Kategoria: 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20. 08. 2020 od 7:30 do 16.00

dňa 20. 08. 2020 od 7.00 do 16.00 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD"). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS