Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Napriek tomu, že bola v obci vybudovaná kanalizácia, niektorí obyvatelia svoje nehnuteľnosti nepripojili alebo sú pripojení načierno a akumulujú vody v žumpách. Vývoz vôd zo žúmp vo veľa prípadoch nie je vykonávaný v súlade s platnou legislatívou. Vývoz žúmp môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie.

Kategoria: 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20.9.-21.9.2021

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne od: 20.09.2021 07:30 do: 21.09.2021 20:30  bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Kategoria: 

Vývoz plastov 12.8.2021

Vo štvrtok  12. 8. 2021 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia. Vrecia musia byť zaviazané, nezaviazané vrecia nebudú vyvezené !!!

Čo sem nepatrí:

Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja, použité jednorazové plienky, obaly z nebezpečných látok – farieb, motorového oleja.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS