Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová vyzýva obyvateľov, aby sa čím skôr pripojili na verejnú kanalizáciu

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností, ktorí sa ešte nepripojili na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“, aby tak urobili čo najskôr.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS