REFERENDUM 2023

V prílohe tohto oznamu sú uvedené všetky povinne zverejňované informácie ohľadom referenda, ktoré sa bude konať 21.01.2023. 

Aktuálne sú uvedené nasledovné dokumenty:

  • vyhlásenie referenda prezidentkou,
  • informácia pre voliča,
  • utvorenie volebného okrsku a určenie miestnosti,
  • informácie k delegovaniu člena a náhradníka do volebnej komisie,
  • voľba poštou,
  • vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie,
  • zverejnenie e-mailovej adresy na droručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka.

Subor: 

Kategoria: