Úradná tabuľa

Verejná vyhláška Správa o hodnotení strat. dokumentu ÚPN-O Kameničany

                      Verejná vyhláška

 

Obec  Kameničany, ako príslušný orgán územného plánovania,  obstarávateľ strategického dokumentu   ÚPN -O Kameničany  v súlade  s § 11 ods.1 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení zverejňuje:

 

„Správu o hodnotení   strategického dokumentu  Návrh ÚPN – O Kameničany „

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Úradná tabuľa