Opatrenia obce Kameničany

V súvislosti so zamedzením šírenia Koronavírusu COVID-19 na území obce Kameničany, starosta obce zvolal krízový štáb obce, ktorý prijal nasledovné opatrenia:

 • zrušenie všetkých kultúrnych, športových a iných hromadných podujatív v Obci Kameničany s platnosťou ihneď až do odvolania,
 • v zmysle Rozhodnutia č. OLP/2405/84443 Úradu verejného zdravotníctva SR sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne ihneď až do odvolania.
 • pri pohrebe bude prítomných max 12 ľudí v uzatvorenej miestnosti
 • riadiť sa vydanými usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sú priebežne zverejňované na web stránke www.uvzsr.sk
 • riadiť sa Rozhodnutím č. SHHSRVSU/2448/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR, t.j. povinná 14-dňová karanténa pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia

s účinnosťou od piatka 13. marca 2020 od 19:00 hod. až do odvolania uzatvára:

 • prevádzku pohostinstva na území obce
 • ambulantný predaj na území obce
 • detské ihrisko a športové ihriská v rekreačnej zóne

s účinnosťou od pondelka 16. marca 2020 až do odvolania:

 • bude  obecný úrad pre verejnosť zatvorený. Verejnosť bude vybavovaná elektronicky a telefonicky na nasledujúcich mailových adresách a telefónnych číslach:
 •  obecnyurad@kamenicany.sk
 • 042/4493253 (Obecný úrad)
 • 0911/564 727
 •  
 • starosta@kamenicany.sk
 •  0915/031 047 (starosta obce)    

BUĎME ZODPOVEDNÍ!

 • Obec Kameničany bude naďalej situáciu monitorovať a v úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR, Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zdravotníctva SR aktualizovať informácie a prijímať potrebné opatrenia.
 • Zároveň vyzývame občanov, aby dali na odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a sledovali aktuálny vývoj. Taktiež, aby zvážili vycestovanie do Českej republiky, ak to nie je potrebné.
 • Viac informácií nájdete na www.health.gov.sk alebo 0800 221 234.

Kategoria: