Zastavenie konania-žiadosť o súhlas so späťvzatím návrhu