Pozvánka na HODY 2012

Dňa 8. 7. 2012 sú v našej obci HODY, súčasťou ktorých je sv. omša, futbalový turnaj, tanečné zábavy a výstava fotografií.

Veríme, že počasie bude tento rok priaznivejšie a všetci si ich  spoločne užijeme a oslávime. Program je v priloženom letáku.

Kategoria: 

Informácie pre občanov

Chceme Vás informovať o tom, čo sa v obci udialo a čo nás čaká.

V mesiaci apríli sme pristúpili k oprave prístupovej komunikácie k detskému ihrisku a športovému areálu. Pri tejto akcii nám betónom prispeli firmy DARJA, spol s r. o. Bolešov, DREVOS SV, s. r .o. Kameničany. Uvedené firmy nám pomohli, nakoľko na svoju činnosť využívajú miestne komunukácie.

Cesta k ihrisku

Kategoria: 

MDD 3. 6. 2012

Dobrovoľné združenie občanov v spolupráci s Obecným úradom v Kameničanoch, pozýva v nedeľu 3. júna 2012 o 15.00 hod všetky deti na ihrisko, kde bude oslava k Medzinárodnému dňu detí. Pripravený je bohatý program, sladké odmeny, súťaže a super zábava.

Kategoria: 

Prispejte peknými fotografiami !

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo vyzýva občanov, aby prispeli peknými fotografiami do zbierky fotografií z našej obce, zo života občanov v obci a historickými fotografiami. Fotografie budú použité na výstavu, ktorá sa zrealizuje v nedeľu dňa 8. júla 2012 a najkrajšie fotografie budú použité do kalendára pri príležitosti 820 výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.

Kategoria: 

Schválený prokekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií"

Dňa 21. 3. 2012 v priestoroch kancelárie MAS Vršatec v Hornej Súči došlo k podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 89 689,63 eur medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zastúpenou Ing. Vadimom Harajom, generálnym riaditeľom a obcou Kameničany, zastúpenou Igorom Daškom, starostom obce.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS