Stanovisko k zriadeniu verejnej športovej strelnice

Športový strelecký klub z Novej Dubnice doručil na náš obecný úrad žiadosť o zriadenie verejnej športovej strelnice na kotúčové terče v kat. území Prejta. Stavebné povolenie vydá stavebný úrad Dubnica nad Váhom, prístupová komunikácia k strelnici bude cez našu obec Kameničany, preto dávame občanom túto informáciu na vedomie.  Podrobnejšie informácie sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Kategoria: 

Vianočný pozdrav

Starosta obce v mene zastupiteľstva obecného úradu praje všetkým občanom obce Kameničany a návštevníkom našej stránky šťastné a veselé Vianoce a úspešný štart do Nového roka 2012.

                                                                                      Igor Daško, starosta obce

 

Kategoria: 

Návrh VZN

Na vývesnej  tabuli pred obecným úradom v Kameničanoch sme zverejnili návrhy Všeobecných záväzných nariadení (VZN). Pre veľký obsah sme zverejnili len úvodné strany VZN. Celý obsah všetkých návrhov sa nachádza na obecnom úrade a na stránke našej obce v sekcii Samospráva-Základné dokumenty obce a VZN a sú k nahliadnutiu pre občanov.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS