Vývoz plastov

V stredu,  14.  5. 2014 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si zaviazané plastové vrecia. Každý dostane nové plastové vrece na výmenu.

Čo sem patrí:

Umyté PET fľaše aj s uzáverom, fólie, kelímky, plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, aviváží, kozmetiky, polystyrén, plastové tašky a vrecká...

Čo sem nepatrí:

Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja, použité jednorazové plienky, obaly z nebezpečných látok – farieb, motorového oleja

Zvlášť môžete separovať aj hliníkové plechovky z piva.

Predpokladaný termín zberu je lx za mesiac.

Budúci termín zberu plastov je naplánovaný 18. 6. 2014

Kategoria: