MDD 3. 6. 2012

Dobrovoľné združenie občanov v spolupráci s Obecným úradom v Kameničanoch, pozýva v nedeľu 3. júna 2012 o 15.00 hod všetky deti na ihrisko, kde bude oslava k Medzinárodnému dňu detí. Pripravený je bohatý program, sladké odmeny, súťaže a super zábava.

Kategoria: 

Prispejte peknými fotografiami !

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo vyzýva občanov, aby prispeli peknými fotografiami do zbierky fotografií z našej obce, zo života občanov v obci a historickými fotografiami. Fotografie budú použité na výstavu, ktorá sa zrealizuje v nedeľu dňa 8. júla 2012 a najkrajšie fotografie budú použité do kalendára pri príležitosti 820 výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.

Kategoria: 

Schválený prokekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií"

Dňa 21. 3. 2012 v priestoroch kancelárie MAS Vršatec v Hornej Súči došlo k podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 89 689,63 eur medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zastúpenou Ing. Vadimom Harajom, generálnym riaditeľom a obcou Kameničany, zastúpenou Igorom Daškom, starostom obce.

Kategoria: 

Predčasné parlamentné voľby

Predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 10. marca 2012. V obci Kameničany je 1 okrsková volebná komisia. Volebná miestnosť bude otvorená v čase od 7.00  do 22.00 hod. Občania, ktorí sa chcú zúčastniť volieb, avšak v tom čase sa nebudú zdržiavať na  území obce, môžu si prísť vybaviť voličský preukaz na obecný úrad. Voličské preukazy sa vydávajú do 8. marca 2012 v čase úradných hodín.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS