Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 11. 02. 2020 od 7:45 h do 15:30 h

oznamujeme Vám, že  11. 02. 2020 od 7:45 h  do 15:30 h
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD"). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci uvedené v prílohe.

Subor: 

Kategoria: