Vývoz plastov 10. 02. 2020

v pondelok 10. 2. 2020 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia. Vrecia musia byť zaviazané, nezaviazané vrecia nebudú vyvezené !!!

Čo sem nepatrí:

Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja, použité jednorazové plienky, obaly z nebezpečných látok – farieb, motorového oleja

Pri vývoze plastov môžete zvlášť triediť aj plechovky z piva a nápojov

Poznámka

Nevhadzujte použité pneumatiky do kontajnera na cintoríne !!!!

Pri vývoze komunálneho odpadu, NEVYKLADAJTE prázdne smetné nádoby, pretože aj prázdne nádoby sa započítavajú do vývozu a obec ich musí zaplatiť!!!!

Kategoria: