Vývoz plastov 16. 12. 2019

v pondelok 16. 12. 2019 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia. Vrecia musia byť zaviazané, nezaviazané vrecia nebudú vyvezené !!!

 

Čo sem nepatrí:

Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja, použité jednorazové plienky, obaly z nebezpečných látok – farieb, motorového oleja

Pri vývoze plastov môžete zvlášť triediť aj plechovky z piva a nápojov

Pri vývoze komunálneho odpadu, NEVYKLADAJTE prázdne smetné nádoby, pretože aj prázdne nádoby sa započítavajú do vývozu a obec ich musí zaplatiť!!!!

Kategoria: