Oznamy

Vývoz plastov 18. 7. 2018

Vývoz plastov

 

v stredu 18. 07. 2018 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia.

Čo sem patrí:

Umyté PET fľaše aj s uzáverom, fólie, kelímky, plastové obaly z aviváží, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, polystyrén, plastové tašky a vrecká...

Kategoria: 

Oznam Považskej vodárenskej spoločnosti

Považská vodárenská spoločnosť žiada obyvateľov rodinných domov, ktorí majú vodovodnú prípojku aby si vo vlastnom záujme skontrolovali funkčnosť a neporušenosť súprav, poklopov a prípojok. Pred kolaudáciou stavby budú tieto závady reklamované u zhotoviteľa kanalizácie.
Závady prosíme nahlasovať v termíne do 25. 5. 2018 na vodárenský dispečing číslo telefónu

Kategoria: 

Odpočty vodomerov


Považská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom rodinných domov že od piatku 11. mája 2018  sa začínajú vykonávať odpočty vodomerov. Prosíme majiteľov rodinných domov, aby umožnili pracovníkom vodární prístup k vodomerom.

Kategoria: 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

                                                                                 OR HZZ Trenčín

                                  vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

                                 na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava

Kategoria: 

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018

„Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákazvypaľovať porasty bylín, kríkov a stromova zakladať oheň v priestoroch aleb

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Oznamy