Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 15. 10. 2020 od 7:30 do 16.30

dňa 15.10.2020 od 07:30 do: 15.10.2020 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny pre ČOM 7201697 EIC 24ZSS720169700AG (Kameničany 2, Kameničany) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Odberné miesta sú v prílohe na 3 strane

Subor: 

Kategoria: