Oznam ZŠ Bolešov

Začiatok školského roka 2.9.2020 bude prebiehať pred budovou ZŠ o 8.00 hod.,kde sa žiaci okrem žiakov prvého ročníka (2. – 9. roč.) stretnú so svojou triednou učiteľkou, ktorá im dá pokyny k nasledujúcim dňom, potom pôjdu žiaci domov.

Žiaci prvého ročníka prídu o 8.00 hod. do svojich tried s jedným zákonným zástupcom, kde ich triedni učitelia oboznámia s pokynmi na nasledujúce dni. Žiaci a ZZ vstupujú bočným vchodom do 1. budovy.

Žiaci prichádzajúci do školy sú povinní mať 2 rúška, papierové vreckovky a musia prejsť ranným zdravotným filtrom

Pri prvom nástupe do školy odovzdá žiak pri vstupe zdravotný dotazník a pri každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ, ktoré bude trvať viac ako tri dni predloží ZZ písomné vyhlásenie, že jeho dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Zdravotný dotazník si môžete stiahnuť zo stránky školy alebo ak nemáte možnosť si ho vytlačiť, môžete si ho vyzdvihnúť v 1. budove ZŠ do 28.8.2020 v čase od 7.00 do 15.00 hod.

Obed pre žiakov základnej školy sa bude vydávať od 3. 9. 2020.

ŠKD bude v prevádzke od 3. 9. 2020.

Prevádzka v školskom klube detí do 14. 9. 2020 vrátane, začne po vyučovaní a skončí o 16.00 hod.

Prevádzka v rannom školskom klube do 14. 9. 2020 nebude.

Prosíme rodičov, aby sledovali webovú stránku školy, ktorá bude pravidelne aktualizovaná.

Kategoria: