Dotazník ISRU MAS Vršatec

Obraciame sa na vás so žiadosťou o vyplnenie dotazníka ku stratégii ISRU (Integrovaná stratégia rozvoja územia) MAS Vršatec.

Výsledky z dotazníka budú aplikované do strategického dokumentu rozvoja územia pre roky 2014-2020.

Vyjadrite sa, čo sa vám páči či nepáči na chodu MAS. Váš feedback je pre nás veľmi dôležitý.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to Obec Kameničany RSS