Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20. 08. 2020 od 7:30 do 16.00

dňa 20. 08. 2020 od 7.00 do 16.00 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD"). Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.

Subor: 

Kategoria: