Úradná tabuľa

Predčasné parlamentné voľby

Predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 10. marca 2012. V obci Kameničany je 1 okrsková volebná komisia. Volebná miestnosť bude otvorená v čase od 7.00  do 22.00 hod. Občania, ktorí sa chcú zúčastniť volieb, avšak v tom čase sa nebudú zdržiavať na  území obce, môžu si prísť vybaviť voličský preukaz na obecný úrad. Voličské preukazy sa vydávajú do 8. marca 2012 v čase úradných hodín.

Kategoria: 

Stanovisko k zriadeniu verejnej športovej strelnice

Športový strelecký klub z Novej Dubnice doručil na náš obecný úrad žiadosť o zriadenie verejnej športovej strelnice na kotúčové terče v kat. území Prejta. Stavebné povolenie vydá stavebný úrad Dubnica nad Váhom, prístupová komunikácia k strelnici bude cez našu obec Kameničany, preto dávame občanom túto informáciu na vedomie.  Podrobnejšie informácie sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Kategoria: 

Vianočný pozdrav

Starosta obce v mene zastupiteľstva obecného úradu praje všetkým občanom obce Kameničany a návštevníkom našej stránky šťastné a veselé Vianoce a úspešný štart do Nového roka 2012.

                                                                                      Igor Daško, starosta obce

 

Kategoria: 

Návrh VZN

Na vývesnej  tabuli pred obecným úradom v Kameničanoch sme zverejnili návrhy Všeobecných záväzných nariadení (VZN). Pre veľký obsah sme zverejnili len úvodné strany VZN. Celý obsah všetkých návrhov sa nachádza na obecnom úrade a na stránke našej obce v sekcii Samospráva-Základné dokumenty obce a VZN a sú k nahliadnutiu pre občanov.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Úradná tabuľa