Územný plán obce Bolešov-zmeny a doplnky č. 1/2016