Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu na voľbu prezidenta Slovenskej republiky 2019

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu na voľbu prezidenta Slovenskej republiky 2019  

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.3.2019, pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

 

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25.2.2019, pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),

 

elektronicky tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019, pre druhé kolo volieb najneskôr   11. 3. 2019). E-mailová adresa na, ktorú je možné zaslať žiadosť elektronicky: obecnyurad@kamenicany.sk

 

Volič, ktorý má záujem o vydanie voličského preukazu, si môže tlačivo žiadosti stiahnuť pod týmto textom.

 

Súbor na stiahnutie

Subor: 

Kategoria: