Verejná vyhláška návrh ÚPN - O Kameničany opätovné prerokovanie