Život v obci

HODY 2013

Starosta obce vyslovuje veľké poďakovanie poslancom, zástupcom zložiek a všetkým občanom, ktorí prispeli k organizácii a  úspešnému priebehu osláv 820. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kameničany.

Fotografie z hodov si môžete pozrieť v galérii

Kategoria: 

MDD 2. júna 2013

Obecný úrad v Kameničanoch, pozýva v nedeľu 2. júna 2013 o 15.00 hod všetky deti na ihrisko, kde bude oslava k Medzinárodnému dňu detí. Pripravený je bohatý program, sladké odmeny, súťaže a super zábava.

Kategoria: 

Vzácny dar pre obec

Dňa 15. 2. 2013 pred začiatkom zasadnutia OZ prišiel náš občan p. Jaroslav Minarech a daroval obci vlastnoručne zhotovenú fujaru. Zároveň nám  tento pre Slovensko charakteristický hudobný nástroj predviedol a zanôtil pár tónov. Týmto sa mu chceme v mene obce poďakovať za tento hodnotný a vzácny dar.

Kategoria: 

Fašiangy 2013

V sobotu 9. 2. 2013 sa uskutoční v našej obci fašiangová zabíjačka, na ktorú pozývame všetkých občanov. Súčasťou osláv bude aj fašiangový sprievod s maskami a doprovodnou kapelou. Večer Vás pozývame na tanečnú zábavu do Hostinca u Štefana.

Kategoria: 

Odpočty vodomerov

Považská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom obce, že od štvrtka 24. januára 2013   sa budú vykonávať odpočty vodomerov. Prosíme majiteľov rodinných domov, aby umožnili pracovníkom vodární prístup k vodomerom, odhrnuli si sneh z vodomerných šachiet  a zatvorili si psov.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Život v obci