Život v obci

Školenie pre seniorov

V dňoch 3. a  4. augusta 2012 sa bude konať školenie základnej obsluhy počítača a internetu pre seniorov ( bez vekového obmedzenia ) z našej obce v priestoroch počítačovej miestnosti Základnej školy Bolešov.

Záujemci o bezplatné školenie sa môžu prihlásiť osobne v kancelárii Obecného úradu v Kameničanoch

Kategoria: 

Vývoz plastov

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 12. júla 2012 sa uskutoční v našej obci vývoz plastov. Nachystajte si plastové vrecia s PET fľašami.

Kategoria: 

Pozvánka na HODY 2012

Dňa 8. 7. 2012 sú v našej obci HODY, súčasťou ktorých je sv. omša, futbalový turnaj, tanečné zábavy a výstava fotografií.

Veríme, že počasie bude tento rok priaznivejšie a všetci si ich  spoločne užijeme a oslávime. Program je v priloženom letáku.

Kategoria: 

Informácie pre občanov

Chceme Vás informovať o tom, čo sa v obci udialo a čo nás čaká.

V mesiaci apríli sme pristúpili k oprave prístupovej komunikácie k detskému ihrisku a športovému areálu. Pri tejto akcii nám betónom prispeli firmy DARJA, spol s r. o. Bolešov, DREVOS SV, s. r .o. Kameničany. Uvedené firmy nám pomohli, nakoľko na svoju činnosť využívajú miestne komunukácie.

Cesta k ihrisku

Kategoria: 

MDD 3. 6. 2012

Dobrovoľné združenie občanov v spolupráci s Obecným úradom v Kameničanoch, pozýva v nedeľu 3. júna 2012 o 15.00 hod všetky deti na ihrisko, kde bude oslava k Medzinárodnému dňu detí. Pripravený je bohatý program, sladké odmeny, súťaže a super zábava.

Kategoria: 

Prispejte peknými fotografiami !

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo vyzýva občanov, aby prispeli peknými fotografiami do zbierky fotografií z našej obce, zo života občanov v obci a historickými fotografiami. Fotografie budú použité na výstavu, ktorá sa zrealizuje v nedeľu dňa 8. júla 2012 a najkrajšie fotografie budú použité do kalendára pri príležitosti 820 výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Život v obci