Zmluva o dielo "Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie športových kabín"