Verejná vyhláška návrhu zadania verejného obstarávania