Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany (kolaudácia budovy OÚ)

Fotografie zo slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kameničany pri príležitosti skolaudovania zrekonštruovanej budovy Obecného úradu Kameničany, ktoré sa konalo 13. mája 2011.

Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 1
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 2
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 3
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 4
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 5
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 6
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 7
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 8
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 9
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 10
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 11
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 12
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 13
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 14
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 15
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 16
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 17
Slávnostné zasadnutie OZ Kameničany 18

Kategoria: