OZNAM - nový správca cintorína

V januári 2011 došlo k zmene  správcu cintorína.
Funkciou správcu cintorína bol poverený:
p. Barták Pavol
 

Adresa: Kameničany 176
Telefón: 0910/392814
 

Kategoria: