Zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad v roku 2020

Občania, ktorí chcú požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 v zmysle VZN Obce Kameničany, môžu  žiadosti spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku doručiť, zaslať na Obecný úrad v Kameničanoch do 28. februára 2020 alebo do 30 dní odo dňa vzniku nároku na vrátenie alebo odpustenie poplatku.

Subor: 

Kategoria: